หางาน สมัครงาน เกาะจันทร์

เขียนใบสมัครงาน เพื่อ หางาน สมัครงาน เกาะจันทร์

รับสมัคร พนักงานขาย

รับสมัคร พนักงานขาย

รับสมัคร พนักงานขาย รายละเอียดงาน : 1. นำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ยา อุปกรณ์การแพทย์ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ เพื่อเสนอขายสินค้า จัดทำใบเสนอราคา และปิดการขายเพื่อให้ได้ยอดขายที่กำหนด 2. จัดเตรียมรายงานยอดขาย และรายงานการพบลูกค้า รายงานการขายเสนอผู้บังคับบัญชา 3. ...
รับสมัคร หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง

รับสมัคร หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง

รับสมัคร หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง รายละเอียดงาน : 1. รับผิดชอบในการวางแผน/และควบคุมแผนงานส่วนงานบำรุงรักษา(Breakdown Maintenance, BM) และบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(Preventive Maintenance, PM) และรวมถึงการดูแลรักษา และซ่อมบำรุงในส่วน Utility/Facility(Facility Maintenance, FM) ภายในองค์กร ...
รับสมัคร วิศวกรขาย

รับสมัคร วิศวกรขาย

รับสมัคร วิศวกรขาย รายละเอียดงาน : 1. ออกพบลูกค้าตามตารางนัด เพื่อเสนอขายสินค้า จัดทำใบเสนอราคา และปิดการขายเพื่อให้ได้ยอดขายที่กำหนด 2. ดูแลงานจัดซื้อจัดจ้าง ประมูลงาน ดูแลลูกค้าโครงการ สามารถให้คำแนะนำลูกค้าเรื่องงานก่อสร้าง งานระบบภายในได้ พร้อมจัดเตรียมรายงานยอดขายและรายงานการพบลูกค้า ...
รับสมัคร วิศวกรโยธา

รับสมัคร วิศวกรโยธา

รับสมัคร วิศวกรโยธา รายละเอียดงาน : 1. ประเมินราคา ควบคุมงบประมาณ วางแผนในการทำงาน และควบคุมดูแลหน้างาน 2. ตรวบสอบความเรียบร้อยของงานใหเป็นไปตามแผน และรายงานผลการดำเนินกับผู้บังคับบัญชา 3. ประชุมกับลูกค้าผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัทเพื่อหารือเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ความต้องการ ...
รับสมัคร ช่างคุมหน้างาน Foreman

รับสมัคร ช่างคุมหน้างาน Foreman

รับสมัคร ช่างคุมหน้างาน Foreman รายละเอียดงาน : 1. วางแผนในการทำงาน และควบคุมดูแลหน้างาน 2. ตรวบสอบความเรียบร้อยของงานใหเป็นไปตามแผน และรายงานผลการดำเนินกับผู้บังคับบัญชา 3. ประชุมกับลูกค้าเพื่อหารือเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ความต้องการ และงบประมาณของโครงการ 4. ...
รับสมัคร หัวหน้าฝ่ายการตลาด

รับสมัคร หัวหน้าฝ่ายการตลาด

รับสมัคร หัวหน้าฝ่ายการตลาด รายละเอียดงาน : 1.วางแผนการตลาดและบริหารการตลาดทั้งระบบทุกช่องทางของกลุ่มสินค้า มีความคิดสร้างสรรค์ หาแนวทางใหม่ๆ เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้า และกำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาด กลุ่มเป้าหมาย 2. ควบคุม ดูแลบริหารงานด้านการตลาด จัดทำแผนงาน ช่องทางการส่งเสริมการขาย ...
รับสมัคร ช่างพ่นสี

รับสมัคร ช่างพ่นสี

รับสมัคร ช่างพ่นสี รายละเอียดงาน : พ่นสี/พ่นทับหน้า ชิ้นงาน คุณสมบัติผู้สมัคร : 1.เพศชาย-หญิง อายุ 20ปีขึ้นไป2.สามารถใช้กาพ่นสี/ปั้มพ่นสีได้3.วุฒิการศึกษา ม.3ขึ้นไป4.มีประสบการณ์ด้านงานพ่นสีเฟอร์นิเจอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ คลิก ยื่นใบสมัคร เพื่อสมัครผ่านเว็บไซต์ ได้เลย เงินเดือน : ตามตกลง จำนวนรับ ...
รับสมัคร ช่างหุ้มโซฟา

รับสมัคร ช่างหุ้มโซฟา

รับสมัคร ช่างหุ้มโซฟา รายละเอียดงาน : เกี่ยวกับการหุ้มผ้าเก้าอี้,โซฟา,หัวเตียง ที่ใช้ผ้าหรือหนัง เป็นส่วนประกอบ คุณสมบัติผู้สมัคร : 1.เพศชาย-หญิง อายุ 20ปีขึ้นไป2.วุฒิการศึกษา ม.3ขึ้นไป3.มีประสบการณ์ด้านงานหุ้มเฟอร์นิเจอร์ พิจารณาเป็นพิเศษ คลิก ยื่นใบสมัคร เพื่อสมัครผ่านเว็บไซต์ ได้เลย เงินเดือน : ...

เขียนใบสมัครงาน เพื่อ หางาน สมัครงาน เกาะจันทร์