หางาน สมัครงาน เกาะจันทร์

เขียนใบสมัครงาน เพื่อ หางาน สมัครงาน เกาะจันทร์

รับสมัคร พนักงานขาย

รับสมัคร พนักงานขาย

รับสมัคร พนักงานขาย รายละเอียดงาน : 1. นำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ยา อุปกรณ์การแพทย์ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ เพื่อเสนอขายสินค้า จัดทำใบเสนอราคา และปิดการขายเพื่อให้ได้ยอดขายที่กำหนด 2. จัดเตรียมรายงานยอดขาย และรายงานการพบลูกค้า รายงานการขายเสนอผู้บังคับบัญชา 3. ...

เขียนใบสมัครงาน เพื่อ หางาน สมัครงาน เกาะจันทร์